خدمات سبدگردان پاداش

خدمات سبدگردان پاداش

دراینجا لیست خدمات سبدگردان پاداش را لیست کرده ایم

سبدگردانی

شرکت سبدگردان پاداش متناسب با ذائقه مشتریان،محصولات مختلفی را در قالب انواع حساب های سبد سرمایه گذاری طراحی نموده است تا کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی،با انتخاب یک یا چند نوع از محصولات،بتوانند منابع خود را در اختیار شرکت سبدگردان قرارداده،تا این شرکت با مدیریت حرفه ای و تخصصی منابع از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بتواند بازده مورد نظر مشتریان را متناسب با سطح اطمینان انتخابی آنان تامین نمایند.
 

مدیریت صندوق سرمایه گذاری

  • تاسیس و راه اندازی و مدیریت انواع صندوق­های سرمایه­ گذاری

 

متولی گری صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان پاداش با توجه به مجوز دریافتی از سازمان بورس، می‌تواندخدمات نظارتی مستمر را درقالب پذیرش سمت متولی گری برای برخی نهاد های مالی ارایه نماید.این شرکت برای حمایت ازسهامداران طبق قوانین ابلاغی به عنوان رکن متولی صندوق ناظر مستمر بر دریافت ها و پرداخت ها و اعمال مدیر صندوق می باشد.