حسابرس سبدگردانی 

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا  (حسابرسی رسمی ایران رتبه الف)

شماره ثبت17755 :
 

  • حسابداران رسمی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی ایران
  • حسابداران مستقل مورد تائید انجمن حسابداران خبره ایران

 

آدرس دفتر مؤسسه: تهران-میدان توحید- بعد از پرچم- پلاک 68

وب سایتwww.ariaaudit.com